Hon.Ato Tirfesa Safu Tesgera

Hon. Ato Tirfesa Safu Tesgera

Biography

Intervention of the Member

votes.